Sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü temelleri üzerine, kurulmuş olup,   ülkemizin zengin kültür değerlerini araştırmak, bu değerleri gün ışığına çıkararak yöresel özelliklerinden uzaklaşmadan bilimsel yöntemlerle ve çağdaş bir anlayışla işleyerek, yaşatılıp yaygınlaştırılmasını sağlamak,  Ülkemizin örf, adet, gelenek ve görenekleri ile Türk Halk Oyunları’nı bilimsel ve sanatsal ortamlarda sahada derleme çalışmaları yaparak, araştırmak,  incelemek, değerlendirmek, yaşatmak, sergilemek, tanıtımını sağlamak ve eğitimini vermek  öncelikli amacıdır.